Politik for refundering og returnerede varer

1. Generelle bestemmelser vedrørende billetkøbet

1.1  Billetters gyldighed
Ved køb af billetter til arrangementer, hvor Apport Systems A/S står som arrangør, accepterer du samtidig at være bundet af nedenstående betingelser.

Alle udstedte/købte billetter, bliver sendt som e-post til den angivne mailadresse. Så husk at indtaste den korrekte mailadresse ved køb af billetter.

Kontroller venligst billetten for arrangement, dato og tidspunkt. Billetten erstattes ikke ved bortkomst.

Alle billetter udstedes med et unikt serienummer, som registreres ved indgangen og accepteres kun én gang. Billetten kan altså ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange.

Hver billet er derfor kun gyldig for én entre for én person.

Adgang til arrangementet kræver fremvisning af gyldig billet.

Apport Systems A/S indestår ikke for gyldigheden af billetter, købt udenom officielle salgskanaler og salgssteder.

1.2  Antalsbegrænsning
I forbindelse med køb af billetter til Apport Systems A/S’ arrangementer gælder der altid en antalsbegrænsning. Dette betyder, at der højst kan købes 10 billetter pr. fysisk/juridisk person.

Begrænsningen fastsættes efter ønske fra artisten/artisterne, og kan derfor i nogle tilfælde være mindre end 10. 

Ved køb af et større antal billetter pr. fysisk/juridisk person kan derfor kun ske, ved henvendelse direkte til Live Nation.

2. Betingelser for Apport Systems A/S arrangementer (koncerter, shows mv.)

2.1 Rygning
Rygning er forbudt til alle indendørs arrangementer, jf. Rygelovens § 18 stk. 1. (Lov nr. 512 af 06/06/2007). Vi henstiller derfor venligt til alle vores gæster om at respektere dette forbud, for at sikre at alle får den bedst mulige oplevelse.

Med henblik på at overholde vores forpligtelse som arrangør, jf. Rygelovens § 23 stk. 1, har vi taget en række forholdsregler for at sikre rygeforbuddets overholdelse.

Bemærk venligst, at der generelt ikke vil være mulighed for at forlade arrangementet for at ryge og komme ind igen. Der vil dog på enkelte venues være indrettet rygeområder. Oplysning herom kan fås ved henvendelse til personalet umiddelbart før og under selve arrangementet.

2.2 Lys, lyd og billede
Som arrangør gør Apport Systems A/S alt for at sikre vores kunder den bedst mulige oplevelse til alle arrangementer. Der kan imidlertid i sjældne tilfælde opstå problemer med enten lys eller lyd. Vores personale gør alt for at afhjælpe eventuelle problemer.

Apport Systems A/S’ ansvar vedrørende lyd -eller lysproblemer er herefter begrænset til de yderst sjældne tilfælde, hvor problemer vedrørende lyd eller lys direkte kan tilregnes Apport Systems A/S, og hvor dette væsentligt forringer oplevelsen af arrangementet. Det vil uden for disse tilfælde ikke være muligt at få refunderet billetten.

2.3 Udsyn og indretning
I sjældne tilfælde kan få pladser på enkelte venues have begrænset udsyn som følge af den konkrete venues indretning og konstruktion.

Begrænset udsyn kan desuden i sjældne tilfælde forekomme som følge af de i forbindelse med arrangementet anvendte rekvisitter. Apport Systems A/S bærer ikke ansvaret herfor.

Skulle vores gæster, mod forventning, som følge af ovenstående opleve et så begrænset eller blokerende udsyn, at det væsentligt forringer oplevelsen, kan der efter henvendelse til personalet anvises en anden plads. Det understreges imidlertid, at vores arrangementer skal betragtes som totaloplevelser, og at man ved nogle arrangementer, som afholdes på større venues, ikke vil kunne forvente altid at have fuldt udsyn til alle scener og skærme mv.

I tilfælde af relokering bemærkes det, at Apport Systems A/S ikke kan garantere mulighed for at den/de pågældende gæst/gæster vil kunne blive placeret samlet.

2.4 Arrangementets karakter: ”Live-ydelse”
Eftersom alle vore arrangementer kan karakteriseres som ”live-ydelser” med meget kort levetid, henstiller vi til vores kunder om altid at kontakte vores personale i tilfælde af eventuelle problemer, som måtte opstå under selve arrangementets afvikling. Vores personale og sikkerhedsfolk er yderst professionelle og kompetente til at håndtere enhver situation, som måtte opstå. Uden at der rettes henvendelse, kan vores personale ikke forventes selv at gribe ind eller søge at løse eventuelle problemer. Der vil ofte være tale om store venues, hvorfor det ikke altid er muligt at holde overblik over alt, hvad der foregår.

I de tilfælde, hvor vi først bliver gjort opmærksomme på eventuelle problemer, efter arrangementet er slut, har vi ikke mulighed for at afhjælpe problemet i overensstemmelse med vores afhjælpningsret efter købeloven.

Billetter refunderes herefter ikke som følge af problemer, som kunne have været afhjulpet forud for eller under selve arrangementet.

3. Ombytning og refundering af billetter

3.1 Ombytning
Købte billetter kan ombyttes så længe ledige pladser haves. Der kan ske ombytning til andre billetter inden for samme billetkategori, eller andre kategorier mod betaling af en eventuel prisdifference. 

3.2 Refundering
Apport Systems A/S forbeholder sig ret til at erstatte billetten med en tilsvarende arrangement. Ændringer i repertoire, dato, delvis gennemførelse af et arrangementet sidestilles ikke med en aflysning, hvorfor pengene herfor som udgangspunkt ikke refunderes.

4. Overdragelighed og kommerciel brug af billetter

4.1 Forbud mod videresalg  og anvendelse i kommercielt øjemed
Det er forbudt at overdrage erhvervede billetter i kommercielt eller andet forretningsmæssigt øjemed med henblik på at opnå fortjeneste, jf. § 1 stk. 1 i Lov om Videresalg af billetter til kultur– og idrætsarrangementer (”lov om billethajer”), (Lov nr. 458 af 23/05/2007).

Overtrædelse vil medføre at billetten/billetterne annulleres.

Det bemærkes desuden, at overtrædelse af forbuddet er underlagt strafansvar for fysiske personer jf. § 2 stk. 1, lov om billethajer og for juridiske personer jf. § 2 stk. 1 straffelovens kapitel 5.

Apport Systems A/S vil derfor uden videre foretage politianmeldelse, samt om nødvendigt indlede civilretlig retsforfølgelse ved de almindelige domstole, hvor dette er muligt.

Billetter må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg (dvs. sælges sammen med andre varer eller serviceydelser), konkurrencer, videresalg eller lignende, med mindre Apport Systems A/S har givet særlig tilladelse hertil.

5. Ændringer
Apport Systems A/S forbeholder sig ret til  om nødvendigt at foretage løbende ændringer i nærværende betingelser. Som køber af vores billet(ter) er det dit eget ansvar at holde dig løbende opdateret med vores betingelser i forbindelse med billetkøb.